Download E-books Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt PDF

By Anders Sigrell

Vi väljer språk varje dag. Retorik är den vetenskap som finns för att hjälpa oss välja så konstruktivt som möjligt. Därför upplevs retoriken aldrig som en teknik för de som är skickliga. Den upplevs i stället som en naturlig hjälp.

Retorik för lärare är en grundbok för lärarstuderande, males kan med fördel läsas av alla undervisare som önskar en introduktion until eventually retoriken och dess metoder för pedagogisk förmedling.
Inte minst kapitlen om respons och konstruktiv kritik är tillämpbara i alla undervisningssituationer.

Anders Sigrell är professor i retorik vid Lunds universitet. Han är själv utbildad lärare och både hans undervisning och forskning fokuserar på det pedagogiska i retoriken ? och det retoriska i pedagogiken.

Show description

Read Online or Download Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt PDF

Best Nonfiction books

Fundamentals of Cost Accounting

ISBN:978-0-07-131835-8

Sherlock Holmes: The Man Who Never Lived and Will Never Die

Ever considering his construction, Sherlock Holmes has enthralled readers. Our conception of him and his trustworthy spouse, Dr Watson, has been formed by way of a protracted line of movie, television and theatre variations. This richly illustrated publication, compiled by means of Alex Werner, Head of heritage Collections on the Museum of London, is a vital advisor to the nice fictional detective and his global.

Women Who Did: Stories by Men and Women, 1890-1914 (Penguin Classics)

"A girl? decidedly. speedy? might be. unique? unquestionably. worthy figuring out? fairly. " bold and dynamic, the "new girl" got here to symbolize the very spirit of the age. The tales during this anthology take in this phenomenon and think about society throughthe eyes of the recent lady, as she encountered new offerings in marriage, motherhood, paintings and love.

Guinness World Records 2012 (Guinness Book of Records (Mass Market))

From the shortest siblings to the longest beard, from the smallest jet engine to the biggest tug-of-war tournament—if an international list has been created or handed, it’s here! Guinness international documents™ 2012 offers the main awesome, inspiring, and wild checklist breakers ever. jam-packed with don’t-try-this-at-home human exploits, usual and technological wonders, really good achievements in activities and leisure, and masses extra, this totally up to date variation introduces exciting new documents and marvelous proof that may fascinate old and young alike.

Additional resources for Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt

Show sample text content

Studenter som skolas in i en sådan miljö lär sig snart att det viktiga är att kunna hitta fel och brister i vad andra gjort. Hur gör ni när ni ska kommentera vad någon annan skrivit eller säger? Markerar ni det som är bra med en kommentar varför det är bra, eller markerar ni tveksamheter och fel? Min erfarenhet säger mig att det senare tyvärr är det vanligaste. Förr i tiden rättade lärarna elevtexter med rödpenna. Alla markeringar lyfte fram det som på något sätt var dåligt. Var det få markeringar kunde det bli ett "Bra" längst ner. Ni kan ju tänka er hur de elevernas syn på kommunikation kunde komma att utvecklas, att det handlade om att undvika fel i stället för att förmedla någonting viktigt. Den teoretiska huvudpunkten i första delen av den här boken var ju att vi väljer språk fullständigt fritt. males vi kan bara välja bland de saker vi har att välja på. Så, förutom att erbjuda redskap för att hjälpa oss välja så konstruktivt som möjligt, handlar retorik om hur vi ska göra för att utöka den ninety two RETORIK FÖR LÄRARE KONSTEN ATT GE KONSTRUKTIV KRITIK repertoar eller det sign in vi har att välja från. Copia kallas det på finretorikspråk (tänk inte på 'kopia' utan hellre 'kopiös', ett kopiöst förråd av ord och innehåll att hämta från). Progymnasmataövningarna som nämnts tidigare är uttryckligen övningar för att utöka denna repertoar. Och det är summary här det viktigaste skälet until att fokusera på positiva omdömen kommer in. Det handlar inte om talaren eller skribenten. Det handlar om oss själva. Vi kan bara välja bland de saker vi har att välja på, och vi utökar denna repertoar genom att uppmärksamma olika språk- och innehållsval i faktiska kommunikationssituationer. Och vad är det för saker vi vill ha att välja på, är det bra saker eller är det dåliga? Det är självklart att det är bra saker. Därför måste vi träna oss på att först och främst uppmärksamma det positiva. Tanken är att vi ska bli som svampar som suger åt oss bra saker så fortress vi stöter på något: en inledning som griper tag, en metafor som får oss att tänka until, en avslutning som engagerar, en smidig textbindning som visar hur saker hänger ihop, en ordvändning som gör att vi hajar until eventually och minns. Ta det, stoppa det i din repertoar och gör det until ditt. Den retorikteoretiska termen för detta är som nämndes i historiekapitlet imitatio. Det har absolut ingenting att göra med att imitera eller att oreflekterat härma. Snarare med att låta sig bli inspirerad eller att efterbilda. Ett examensarbete från Gymnasielärarprogrammet i Umeå heter passande RETORIK FÖR LÄRARE ninety three KONSTEN ATT GE KONSTRUKTIV KRITIK nog "Färdigheten att efterbilda eller oskicket att härma? " Jag brukar ibland på föreläsningar för blivande lärare fråga om de har haft någon förebild, någon som inspirerat dem until att välja simply lärarbanan? En överväldigande majoritet räcker upp handen. Vad är det som gör att vissa lärare är additional bra, och en del så bra att de får andra att vilja välja samma yrke? Det är en mycket svår fråga. Kanske har simply svårighetsgraden bidragit until eventually att det inte pratas särskilt mycket om den saken på våra lärarutbildningar idag.

Rated 4.57 of 5 – based on 49 votes