Download E-books Gilla läget. Hur allt gick åt helvete med positivt tänkande PDF

By Barbara Ehrenreich

Gilla läget! Tänk positivt! Med optimism och framåtanda kan guy vinna en hel värld och uppnå rikedom och lycka. Så lyder det framgångsrecept som gjort sitt segertåg över hela västvärlden.

Barbara Ehrenreich ilsknade until när hennes läkare uppmanade henne att se sin cancersjukdom som en gåva. I Gilla läget diskuterar hon hur myten om positivt tänkande fått ersätta rationellt tänkande och lurat många amerikaner att de kan bli friska, rika och framgångsrika om de bara tror tillräckligt starkt på det. Idéerna har spridit sig until eventually sjukvården, frikyrkorna och universiteten, males framförallt until näringslivet och finansvärlden. Ehrenreich ifrågasätter att odlandet av framgångsmyter kan lösa människors challenge, och menar att frånvaron av kritiskt tänkande tvärtom bidrog until den djupa ekonomiska krisen i united states.

Som alltid är Ehrenreich skarp i analysen och med en lättsam ton och humorn som vapen smular hon sönder allt luddigt tänkande med en bitande ironi.

Barbara Ehrenreich är journalist och författare från united states. Leopard förlag har tidigare publicerat hennes Barskrapad (2002), Körd (2006) och Karnevalsyra (2009).

Show description

Read Online or Download Gilla läget. Hur allt gick åt helvete med positivt tänkande PDF

Similar Nonfiction books

Fundamentals of Cost Accounting

ISBN:978-0-07-131835-8

Sherlock Holmes: The Man Who Never Lived and Will Never Die

Ever considering the fact that his construction, Sherlock Holmes has enthralled readers. Our conception of him and his trustworthy spouse, Dr Watson, has been formed through an extended line of movie, television and theatre variations. This richly illustrated e-book, compiled through Alex Werner, Head of background Collections on the Museum of London, is a necessary advisor to the good fictional detective and his international.

Women Who Did: Stories by Men and Women, 1890-1914 (Penguin Classics)

"A girl? decidedly. speedy? maybe. unique? surely. worthy realizing? particularly. " bold and dynamic, the "new lady" got here to symbolize the very spirit of the age. The tales during this anthology soak up this phenomenon and consider society throughthe eyes of the recent girl, as she encountered new offerings in marriage, motherhood, paintings and love.

Guinness World Records 2012 (Guinness Book of Records (Mass Market))

From the shortest siblings to the longest beard, from the smallest jet engine to the biggest tug-of-war tournament—if a global checklist has been created or passed, it’s here! Guinness global documents™ 2012 provides the main awesome, inspiring, and wild checklist breakers ever. jam-packed with don’t-try-this-at-home human exploits, common and technological wonders, remarkable achievements in activities and leisure, and masses extra, this totally up to date version introduces exciting new files and superb proof that would fascinate old and young alike.

Extra info for Gilla läget. Hur allt gick åt helvete med positivt tänkande

Show sample text content

Något alarmerande är att en långtidsstudie av mer än tusen skolbarn i Kalifornien drog slutsatsen att optimism kan leda until en tidigare död i medelåldern eller på ålderdomen, antagligen på grund av att optimistiska människor tar större risker. En färskare undersökning kom fram until eventually att barn före tonåren som hade en bättre uppfattning om sin prestige bland jämnåriga hade mindre sannolikhet att drabbas av melancholy än dem som hade positiva illusioner om sin popularitet. 31 males det mest förvånande motivet för pessimism kommer från en undersökning från 2001 som Seligman själv deltog i. Den drog slutsatsen att bland äldre personer löpte pessimister minst possibility att drabbas av melancholy efter en negativ händelse i livet, until exempel en familjemedlems död. 32 Detta är en undersökning som inte nämns i Verklig lycka, males när den publicerades gjorde den att Seligman i big apple occasions fällde kommentaren att �det är viktigt att optimismen inte saknar fotfäste och är omotiverad«. 33 Realismen är alltså, när allt kommer omkring, användbar. males de resultat som når allmänheten through media har en tendens att hängas upp på positiva känslors positiva inverkan på hälsan. Detta är delvis ett utslag av mediernas gamla brist på intresse för �nollresultat«, det vill säga, en studie som visar att det inte finns någon skillnad mellan könen när det gäller att springa fortress eller lösa andragradsekvationer brukar bedömas ha lägre nyhetsvärde än en som visar att det ena könet slagit ut det andra. När det gäller positiv psykologi citerade en artikel i long island instances 2002 televisionå undersökningar som förknippade optimism med lång livslängd – och fyra studier som spårade orsaken until eventually ett långt liv until sådana karaktärsdrag som noggrannhet, lugn, pessimism och until och med vresighet. Ändå löd rubriken på artikeln �Positiva tänkandets kraft tycks gälla även för åldrande«. 34 En del positiva psykologer erkänner den press de känner för att hålla medierna med resultat som låter positiva och redaktörerna för instruction manual of confident Psychology uttrycker en varning: I den entusiasm som kan sammankopplas med den nya och upplivande inriktningen [positiv psykologi] kan det vara frestande att dra alltför långtgående slutsatser för att förmedla en känsla av att framsteg görs. Detta kan bli än mer tänkbart när någon från nyhetsmedierna lägger ord i munnen på oss om de påstådda upptäckter och framsteg som redan har åstadkommits. 35 Den positiva vinklingen av positiv psykologi kan inte enbart skyllas på alltför ivriga reportrar. Se här en litteraturgenomgång från 2005 med rubriken �Kan en positiv hållning påverka hälsan? «: Denna genomgång belyser tydliga mönster i litteraturen som förknippar positiv hållning med fysisk hälsa. Den uttrycker emellertid också allvarliga begreppsmässiga och metodologiska invändningar. Det finns indicier på ett samband mellan egenskapen positiv hållning och mindre sjuklighet och av tillståndet och karaktärsdraget positiv hållning och svagare symptom och mindre smärta. Karaktärsdraget positiv hållning förknippas också med högre livslängd bland äldre som inte är intagna på institutioner.

Rated 4.01 of 5 – based on 14 votes